Erzincanlıyam Gardaş (+4) 08 Ocak 2018, 17:52 Yöneticiye Bildir +1  -1
Cumhurbaskanımızın bu yazın Malazgirt'e davet edilip başta turizm olmak üzere 1 günde Malazgirt'in yaklaşık olarak 1 yıllık elde edemediği geliri elde ettiğini ve en önemlisi tüm Türkiye'de Malazgirt bilincinin oluşmasıyla beraber şehitlerimizin yad edilmiş olması, ayrıca bunun gelenekselleşerek her sene Cumhurbaşkanlığı himayelerinde mutaden yapılacağını gözetince; Erzincan'ı yönetenlerin basiretsizliklerine ve Erzincanıma değer katmadıklarına hayıflanmamak mümkün değil. Otlukbelimizde "Gardaş Kavgalarının-iç çekişmelerin Türk Milletini dış mihraklardan daha çok yıprattığını" devrin 2 büyük Cennetmekan Hükümdarı Osmanlı Hakanı Fatih Sultan Mehmet Han ile Akkoyunlu Başbuğu Uzun Hasan'ın her ikisinin de o devirde o bölgenin en mühim şehri Erzincan'da buluştuğu,İlk gayeleri Cihad olup küffara diz çöktüren gazadan gazaya koşup ömürlerini İslam için Türk Milleti için seferlerde at sırtlarında geçiren bu Kahraman Liderlerimizin, birbirlerine düşürülmeleri sonucu, Otlukbeli Dağlarında onbinlerce aynı milletin gardaş evlatları şehit düşmüşken;Müslüman'ın Müslüman gardaşının kanını döktüğü şu günlerde yoğunlaşan fakat en az 200 yıldır devam eden süreçte, kitlelere Liderlerin verebileceği en mühim mesajın bu iç çekişmelerin-gardaş kavgalarının nihayete erdirilmesi olacağı aşikar olup, çok önceden düşünülmesi gereken fakat hala hiçbir adım atılmayan Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlık Himayelerinde Gelenekselleştirilecek "OTLUKBELİ SAVAŞINI ANMA HAFTASI" projesinin bir proje dosyası olarak Cumhurbaşkanımızın veyahut Başbakanımızın önüne sunulması ve Ağustos ayında savaşın yaşandığı günün yıldönümünde (Miladi 11 Ağustos 1473) programlarının müsait olması durumunda mutlaka davet edilerek teşriflerini mümkün kılabilmemiz halinde Birlik Beraberlik mesajı verebilecekleri en uygun vesilenin Otlukbeli olacağını düşünebilmek gerekir, bu teklif ciddi bir organizasyon sistematiği dahilinde sunulursa reddedilmeyecek bilakis takdirle karşılanarak 2018 yazında ve izleyen her yılda Devlet Büyüklerimiz bu proje için Erzincanımız'da olacaklardır. Bu Anma Haftaları Sarıkamış'ta Çanakkale'de Malazgirt'te vs. her sene düzenli olarak yapılıyorken, hakikaten şehit kanlarıyla sulanmış' Şehitler Vatanı Erzincan'ımızda vukubulmuş her biri Türk İslam tarihinde dönüm noktası teşkil eden (her Ortaokul talebesinin dahi Tarih derslerinden bildiği duyduğu) meşhur 1230 Yassıçemen-1243 Kösedağ-1473 Otlukbeli Savaşlarında şehit düşenlerin ruhlarına bu vesileyle bizzat yanıbaşlarında Fatiha okunmuş kahramanlarımız yad edilmiş olacaktır.
YASSIÇEMEN-KÖSEDAĞ-OTLUKBELİ ŞEHİTLİKLERİ resmi makamlarca mevzuat çerçevesinde ihdas edilerek, Kültür Bakanlığı ve Erzincanlıların katkılarıyla Kahverengi (Sarı) Tabelayla gösterilmek suretiyle vatandaşların bizzat gidebilmeleri sağlanarak bu topraklarda kahramanlarımızın şanına yakışacak bir düzenleme yaptırılması zaruridir, "Şehitler Diyarı Erzincan" bu Şehitliklerle resmen tescil ettirilmiş olacaktır. 'Bu Şehitlikler'in(Ne yazık ki Devlet tarafından tespiti dahi yapılmamıştır) ve 'Otlukbeli Savaşı Anma'larının Devleti batıracak Devlete yük teşkil edecek bir külfete sebebiyet vereceğinden bahsedilemez, kaldı ki o hafta (ve hatta Devlet Büyüklerimizin teşrif edecekleri gün) tüm Kuzeydoğu Esnafına cansuyu olacak bilhassa Erzincan Merkez,Otlukbeli,Çayırlı,Refahiye,Tercan ilçelerimizde Konaklama İmkanları başta olmak üzere birçok işkolundan bütün Erzincan esnafına yeni imkanlar sunulmasına vesile olacak olup Erzincan'ımızın güzide tabiriyle 'Harcı, Borcunu Geçecek', neticede Ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır; Erzincan'ımızın ilerlemesini istemeyenler bunun aksini iddia ettirseler bile Erzincan kamuoyuna bu 2 makul proje ciddi anlamda Erzincan Sevdalısı  Mahalli Basınımızın bilhassa da Doğu ve Özsöz Gazetelerinin, Otlukbelican haber sitesinin katkılarıyla sunulduğu takdirde Erzincan'ın Adamı kendi imkanlarıyla dahi bu projeyi hayata geçirecek kabiliyete sahiptir. HAKİKİ ERZİNCAN SEVDALILARINA DUYURULUR...Adem Akpınar,Selim Topal, Hakan Can ve ismini zikredemediğimiz tüm şehitlerimize Rabbim rahmetiyle muamele eylesin...