DUMANSIZ FABRİKANIN TEMELLERİ


Açıklama:
Kategori: Köşe Yazıları
Eklenme Tarihi: 23 Eylül 2010
Geçerli Tarih: 19 Eylül 2019, 14:32
Site: Otlukbelican Otlukbeli Haberleri
URL: http://otlukbelican.com/yazar.asp?yaziID=15


                       
 
DUMANSIZ FABRİKANIN TEMELLERİ”

 

     Tarihi büyük kendisi küçük kalan ilçemizde güzel fikirlerin yeşerdiğini, güzel temennilerin beslendiğini, güzel kokuların yükseldiğini görüyoruz. Birçok siyasi ve ekonomik zorlukların yaşandığı, fazlasıyla göçün verildiği, çaresizliklerin sürekli karşımıza çıktığı bu günlerde, ümitlerin tükenmediğini görmek, “her şeye rağmen yapabiliriz” fikrinin var oluşunu görmek ayrı bir güzellik. Bu güzelliklerin temelinde dikilen ilk fidan, ilk tohum ilçemizde kurulan yükseköğretim derneği olmuştur. Bu günlerde dikilen bir fidan, yarınların meyve bahçesi olacaktır. Temennimiz hiç kimsenin emekleri sonuçsuz kalmasın, bu fidan yeşersin ve meyvelerini Otlukbeli için versin.

 

   Gelişmiş ve gelişmekte olan bütün şehirlerde eğitimin, okulların ve üniversitelerin çok büyük katkıları olmuştur. Bunlar ister sosyal, ister kültürel, isterse ekonomik boyutlarda olsun bir şehrin çehresini değiştirmesinde en büyük etken olmuştur. Özellikle yeni gelişmekte olan şehirlerin adeta lokomotifi olmuştur üniversiteler.

    Bir şehre yapılabilecek en büyük yatırım aracıdır üniversiteler. Isparta halkı zamanın başbakanı S.Demirel’den şehirleri için fabrika kurmasını isterler. Başbakan şu cevabı verir “size öyle bir fabrika açacağım ki bacası da yok dumanı da”. Zaman sonra şehrine en güzel hediyeyi verir: Isparta Üniversitesini…

 

   Türkiye genelinde toplam 146 üniversite bulunmaktadır. Bu sayının kuruluş çalışmalarını sürdüren üniversitelerle birlikte, yıl sonuna kadar 150’yi aşması bekleniyor. Bunlara bağlı Meslek Yüksek Okullarının sayısı ise 635, yeni kurulanlarla 700’ü geçmesi bekleniyor. İstanbul’da ise, 8’i devlet üniversitesi, 35’i özel üniversite ile birlikte toplam 43 tane üniversite ve bunlara bağlı birçok M.Y. O. bulunmaktadır. Türkiye’nin geneline veya daha çok batı Anadolu’ya dağıtılan bu eğitim pastasından, Erzincan ve Otlukbeli acaba ne kadar payını almıştır. Bu konularda geçmişe yönelik bazı sorgulamalar yapmak gerekir. Bir metropol şehri haline gelen İstanbul’a 43 üniversiteyi yığmak yerine, Anadolu’ya neden dağıtılmadı. Üniversiteye, öğrenciye, ekonomiye, kısacası bu potansiyele ihtiyacı olan kim? Her yıl fazlasıyla göç alan, nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yer olan İstanbul’mu? Yoksa her gün göç veren, her gün kan kaybeden Doğu Anadolu’mu. Bu problemin bir devlet politikası haline getirilerek, bir an önce çözüme kavuşturulması,  gelişmişlikte geri kalan bölgelere öncelik verilerek daha çok hassasiyet gösterilmesi, ülkemizin hem batısı hem doğusu için faydalı olacaktır.

 

    Otlukbeli’ne açılacak bir Meslek Yüksek Okulu, ilçenin ekonomisini, sosyal ve kültürel yapısını, günlük hayat akışını, belli oranda mimari yapısını, ulaşımını, ticari faaliyetlerini, insanların ilçeye bakış açısını kısacası her şeyini değiştireceği muhakkaktır. Otlukbeli, adına yakışır bir Otlukbeli olacaktır. Hedefte bu kadar güzellik, bu kadar menfi gelişme varsa herkesin daha çok emek vermesi daha çok fedakârlık etmesi ve daha çok istemesi gerekir.

 

      Yapılan her iş belli bir emeğin, bir çalışmanın, bir özverinin ürünüdür. Hiçbir emek karşılıksız kalmaz, muhakkak ki karşılığı gelir, Halktan veya Hak’tan…

 

 

                                              Etem ALBAYRAK